PROYECTO TESE - VOLVER A PÁGINA DE INICIO
Quienes somos Proyecto TESE Publicaciones Congresos y seminarios Enlaces Contacto


PUBLICACIONS AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DE L'EQUIP

Quintana, E. ;  Tugores, M. i Salvà, F. (2013). Gender, Youth and Immigration: obstacles to equality. Comunciació presentada a Genre et Discriminations. Paris, Juny de 2013.

Quintana, E. i Salvà, F. (2013). An etnographic approach to explain how gender influenced youth transition pathways.  Comunicació presentada a 8 RWL Conference. Stirling,  Juny de 2013.

Salvà, F.; Melià, A. i Nadal, J. (2013). Évaluation de projets d'orientation, de formation et d'insertion sociale et professionnelle pour jeunes de bas niveau scolaire. Ponència presentada en el XX Col·loqui d' AFIRSE ,  Lisboa, 31 de gener, 1-2 de febrer de 2013.

 Salvà, F.;  Tugores, M.;  Adame, T.;  Oliver, M.;  Desmarais, D.  i  Casero, A. (2012). Los Jóvenes sin empleo y con bajo nivel educativo diez años después de finalizar la educación obligatoria: itinerarios, impacto de la crisis y escenarios de futuro.  Conferència presentada en el Seminari Internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo”, Palma,  28 i 29 de novembre de 2012. 

Casero, A.; Tugores, M.; Salvà, F. i Barceló, G. (2012). Nivel educativo y empleo: una comparativa intergeneracionalPòster presentat en el  marc del  Seminari  Internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” , Palma,  28 i 29 de novembre de 2012. 

Quintana, E. (2012). Transiciones marcadas por el género: interseccionalidad y método biográfico. Pòster presentat en el  marc del  Seminari  Internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo”, Palma,  28 i 29 de novembre de 2012. 

Adame, T.; Oliver, M.; Salvà, F. and Puigrós, A. (2012). Itinerarios de la educación secundaria al empleo en formación profesional: perspectiva biográfica. Pòster presentat en el  marc del  Seminari  Internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” , Palma,  28 i 29 de novembre de 2012. 

Thomás, C.  (2012).  Relaciones sociales de los jóvenes en el itinerario a la edad adulta y el acceso al empleo: estudio del proceso migratorio de jóvenes españoles a Toulouse. Póster presentat en el  marc  del  Seminari  Internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” , Palma,  28 i 29 de novembre de 2012. 

 

Salvà, F. (2012). La problemàtica socioeconòmica de la dona. Reflexions en temps de crisi. Fundació Gadeso-Espai d'opinions, 135.

Salvà, F.; Melià, A.; Nadal, J. i Lomas, C. (2012). Training and Employment for Young People with Low  Levels of Eductation: Lessons from Action-Research and Participatory Evaluation. Comunicación  ECER (Congreso anual de la European Educational Research Association).  Cadis, 18 a 21  de setembre de 2012.


Salvà, F.; Oliver, M.; Desmarais, D. i Puigròs, A. (2012). Living  and  Working between the Ages of 16 and 26 with No Degree. Comunicación  ECER (Congreso anual de la European Educational Research Association).  Cadis, 18  a 21  de setembre de 2012.


Salvà, F.; Oliver, M.; Adame, T.; Thomàs, C. i Quintana, E. (2012). Abandono de la Educación Secundaria Olbligatoria sin ninguna titulación y transición a la vida adulta. Comunicació CIMIE (Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa)Barcelona, 5 i 6 de juliol de 2012.


Salvà, F., i  Sureda, J. (2012).  L’utilisation des histoires de vie dans la recherche et l’innovation de l’école de la deuxième chance. En D. Desmarais., i I. Fortier (Ed.), Transformations de la modernité et  practiques (auto)biographiques. Montréal, Canadà: PUQ. Presses de l’Université du Québec.


VV.AA., (2011). Raccrochage éducatif. Des clés pour comprendre, des repères pour agir. Lyon, Francia: FREREF. Fondation des Réfions Européennes pour la Recherche, l’Éducation et la Formation.


Salvà, F. (Dir.) (2011). Abandono escolar y retorno al sistema educativo en Baleares: historias de vida del alumnado de la Educación permanente de Personas Adultas. Palma, Espanya: UIB (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia  de l'Educació). Govern de les Illes Balears. FREREF.  

    Resum versió català                                               

Adame, T.,  i  Salvà F. (2010). Abandono escolar prematuro y transición a la vida activa en una economía turística: el caso de Baleares. Revista de Educación, 351, 185-210.

Salvà, F. (2009). Estrategias de innovación en la formación de personas con bajo nivel educativo: otras miradas. En J. Tejada (Ed.), Estrategias de innovación en la formación para el Trabajo. V Congreso Internacional de Formación para el Trabajo. Libro de actas (pp. 143-156). Madrid, Espanya: Tornapunta.


Desmarais, D. (2009). El enfoque biográfico. A Cuestiones Pedagógicas (2009/2010), 20, 27-54. Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla.


Salvà, F., i  Nicolau, I. (2009). Trabajo, formación y ciutadania. Conceptos básicos, políticas, programas y recursos. Madrid, Espanya: Editorial Piràmide.


Salvà, F. (2008). Itinerarios de inserción sociolaboral. Formación XXI. Revista de formación y empleo, 11.


Salvà, F., Oliver, M., i Calvo, A. (2006). Proyectos innovadores para jóvenes con bajo nivel educativo. Revista Europea de Formación Profesional, 38 (2), 49-65.


Salvà, F. (2005). Formación e inserción sociolaboral de jóvenes con bajo nivel educativo. Formación XXI. Revista de formación y empleo, 127-139.


Salvà,  F., i Forteza, D. (2005). Young Women, Work and Education. A E. de Sotelo (Ed.), New women of Spain. Social-Political and Philosophical Studies of Feminist Tought. USA: Transaction Publishers.


Salva, F. (Dir.) (2002). Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears. Palma, Espanya : UIB (Departament de Ciències de l’Educació). SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears). Govern de les Illes Balears.

ALTRES PUBLICACIONS 


Moreno Mínguez, A. (coord.), López Peláez, A. i  Segado Sánchez-Cabezudo, S. (2012). La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía. Colección Estudios Sociales, 34. Barcelona: Obra Social “La Caixa”.Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
 

 CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS I SEMINARIS |  JUNY-OCTUBRE 2013
Entre els mesos de Juny i Octubre el grup de recerca del Projecte TESE ha divulgat els resultats tan qualitatius com quantitatius de la recerca mitjançant la participació a congresos d'àmbit nacional i internacional: 
- Juny de 2013: 8th Research, Work and Learning Conference, University of Stirling. Presentació de la comunicació:  An etnographic approach to explain how gender influenced youth transition pathways. http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning/

- Juny de 2013: Colloque Internationale Genre et discriminationsUniversitè Paris-Nanterre La Defense, París. Comunicació: Genre, jeunesse et immigration: obstacles à l’égalité.
http://economix.fr/fr/activites/colloques/?id=162&page=programme

- Setembre de 2013: ESREA-7th European Research Conference, Humboldt University, Berlín. Comunicació: 
Inclusion and exclusion in continuing education for adults: the case of young people with a low level of education in Spain. 

http://ebwb.hu-berlin.de/aktuelles/esrea/conference-programme/esrea-book-of-abstracts

-Setembre de 2013: ECER 2013. Network VETNET, Istanbul . Comunicació:  School-to-work transitions 10 years after compulsory education: the case of Spanish young people with a low level of education.

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/8/contribution/20968/

- Octubre de 2013: I International Congress of Educational Sciencies and Development, Santander. Comunicació presentada: Itinerarios centrados en la formación: Linealidades y Rupturas.

http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/presentacion.html

- Octubre de 2013: Grande Rencontre 2013 du réseau PARcours, La santé au coeur de la formation des Jeunes. Université du Québec à Montréal. Taller: Santé, transition à l'âge adulte et crise économique. 

http://www.parcours.uqam.ca/component/content/article/158.html

DOCUMENTAL “L'école pour moi. Parcours de raccrochage scolaire"   MAIG 2013 

El grup de recerca PARcours de la Universitat de Québec a Montrèal llança aquest documental sobre trajectòries de retorn escolar. Podeu accedir a més informació a través del link.

http://www.parcours.uqam.ca/upload/files/Bulletins/2013_mai.pdf


SEMINARI “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo” FEBRER 2013

· El mes de novembre de 2012  es va celebrar a Palma de Mallorca el Seminari internacional “Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajoniveleducativo”. Aquest seminari està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i està  estretament relacionat amb el projecte “Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica” (Pla nacional d’I+D+i). Té com a objectius:

Divulgar els resultats de la investigació actual en l’àmbit de les trajectòries formatives i laborals dels i de les joves amb baix nivell educatiu.

Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuro de los y las jóvenes con bajo nivel educativo
· Reforçar les relacions amb altres grups d’investigació iamb els diversos actors en l’àmbit territorial de Balears.


Link d’accés a la web del seminari (documents presentats en el marc del seminari: ponències i pòsters).

 
          NOU GRUP A LINKEDIN TRANSICIONES-YOUTH TRANSITIONS NETWORK     | MARÇ 2013

http://www.linkedin.com/groups/TRANSICIONESYOUTH-TRANSITIONS-NETWORK-4863287?trk=myg_ugrp_ovr

Amb l'objectiu d'establir mecanismes de col·laboració entre els diferents grups d'investigació i professionals, s'ha creat el grup TRANSICIONES, com una via de comunicació i per tal de compartir informació sobre els resultats de recerques i bones pràctiques a l'ambit de les transicions a la vida adulta del jovent.  Us convidam a tots i a totes a participar-hi.

 
Destacados anteriores
Proyecto TESE - TRAYECTORIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA AL EMPLEO
Gobierno de España, Miniesterios de Educación - Universitat de les Illes Balears Projecte TESE - © 2012 Tots els drets reservats
INICI | QUI SOM | PROJECTE TESE | PUBLICACIONS | CONGRESSOS I SEMINARIS
ENLLAÇOS | CONTACTE